Share

Anti leero lunaku lwa vvuu

Olwa leero Abakrisito wonna mu nsi leero lwebatandise ekisiibo kyabwe ekimala ennaku amakumi ana. Era nga bwekali akalombolombo ka Eklezia, bangi bakedde kweyiwa mu masinzizo okusiigibwa evvu, ng’akabonero akalaga obwetowazze, okwekuba mu mitima n’okubonerera.

Leave a Comment